Adalar arasında üçüncü büyük adadır. Ada tek bir tepecikten oluşur. Eni boyu yaklaşık iki kilometredir. Diğer adalarda olduğu gibi burada da ada araç trafiğine kapalıdır. İstanbul’un fethinden sonra Türkler buraya Rumca ‘kale burcu’ anlamında Pirgos’tan bozma Burgaz ismini vermişlerdir. Ada, Osmanlı Dönemi boyunca özellikle gayrimüslimlerin sayfiye mekanı olarak kullanılmıştır.

Adada 1953 yılına dek cami bulunmamaktadır. 1953 yılında fethin 500.yıldönümü kapsamında küçük bir cami inşa edilmiştir. Ayrıca adada Türkiye’nin ilk özel hayvanat bahçelerinden biride bulunmaktadır. Edebiyatımızın usta hikayecilerinden Sait Faik Abasıyanık da Burgazada’da ikamet etmiştir. Hatta burada müzesi de bulunmaktadır.